Guia de cursos i activitats 2022-2023

portada del llibret activiats anuals - curs 2022-2023
portada del llibret activiats anuals - curs 2022-2023

S'ha publicat una llibret amb els cursos anual que entitats sense ànim de lucre, empreses o professionals especialitzats ofereixen per a infants, adolescents, joves, adults i persones de la tercera edat. Hi ha propostes esportives, activitats de físiques i propostes d'activitats artístiques. 

La guia educativa municipal  recull més informació sobre les propostes consolidades que s'ofereixen al poble de Bordils. Us recomanem una lectura per tenir una visió complerta de cadascuna de les propostes. 

xerrada - petjada digital - 29 de setembre 2022
xerrada - petjada digital - 29 de setembre 2022


Cursets, xerrades, tallers i alguns cursos que són novetat aquest curs (pendent a confirmar si hi ha grup)


Taller de memòria per a la gent gran -de setembre a desembre 2022
Taller de memòria per a la gent gran -de setembre a desembre 2022

Fa més de 10 anys que s'impulsa el taller de memòria que es justifica l'envelliment normal i algunes malalties degeneratives que apareixen a la vellesa i afecten a les capacitats mentals de la gent gran. Les àrees més afectades són la memòria, l'atenció, el reconeixement, el raonament, el llenguatge, el càlcul i la motricitat fina. Amb els tallers de memòria es pretén treballar i activar totes aquestes àrees i procurar que es mantinguin conservades. 

Amb un grup de treball d'entre 10 i 15 persones, s'intenta explicar i treballar els factors que condicionen la salut de les persones grans, el funcionament de la memòria, el manteniment de les capacitats cognitives, i la motivació de l'autoestima i l'estat d'ànim.

cursos de l'AFA de l'Escola de Bordils
cursos de l'AFA de l'Escola de Bordils
curset de tècniques d'estudi - 1r trimestre curs
curset de tècniques d'estudi - 1r trimestre curs