Projecte de futur - Mapa Instal.lacions Esportives Municipals Bordils

Aprovat definitivament en Ple de l'Ajuntament en data 20 de febrer de 2023.

El 12 d’octubre de 2022 va tenir lloc la presentació de la proposta de creixement de l’entorn del parc Muriel Casal, l’espai del camp de futbol, i el costat i darrere del pavelló i la zona verda.

L’Ajuntament disposa d’una zona d’uns 16.000 metres en zona d’equipaments i uns 16.000 metres de zona verda que l’envolta. Per ara, s’ha encarregat la redacció del projecte dels equipaments socioculturals, esportius, d’oci i lleure per a petits, joves, adults i grans.

És un projecte que té un llarg recorregut. Inclou actuacions que s’han d’iniciar com més aviat millor i altres que potser d’aquí uns anys veurem que s’hauran de tornar a formular perquè les necessitats hauran canviat. És només un projecte que ha de servir de punt d’inici.

L’estudi i l’anàlisi de les característiques, el nombre, la distribució i l’estat dels equipaments és bàsic per avaluar les futures necessitats. Com a punt de partida, s’ha redactat un MIEM que, a més d’analitzar la vessant esportiva, engloba les necessitats d’instal·lacions a l’exterior, les àrees d’activitats socioesportives i els entorns naturals com a espais de trobada. Preveu que la zona d’equipaments beneficiï el conjunt de la població i s’hi promoguin activitats socials, culturals, esportives i de lleure en favor de la vida activa i saludable i obertes a tothom.

A Bordils hi vivim unes 1.860 persones i disposem de 7 equipaments públics des d’on s’ofereixen els serveis promoguts per l’Ajuntament i també les activitats de les entitats del municipi (Club Handbol Bordils, AFA, Llar de Jubilats, El Jovent de Bordils, La Pioixa, Punt de Lectura, Penya Blaugrana, Veterans del Futbol, Club Atlètic de Bordils, Banc de Memòria Digital, Pescasomnis, Consell Parroquial, Club Cerveser).

El paisatge i l’entorn natural del poble i els 7 parcs públics distribuïts pel poble faciliten que puguem realitzar activitats a l’aire lliure de qualitat.

La proposta preveu uns equipaments i espais públics, oberts a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals ben definides, on es desenvolupin activitats ciutadanes per a la dinamització esportiva, sociocultural i l’acció comunitària, que satisfaci el conjunt de la població, que sigui socialment i econòmicament sostenible, que s’integri amb l’entorn, i que sigui ajustada i eficient.

La sessió va servir per debatre la proposta, contrastar-la i recollir idees. Es van organitzar tres taules treball per a debatre la proposta presentada a partir de tres preguntes:

  • Quines són les oportunitats de la proposta?
  • Què mantindríeu/prioritzaríeu?
  • Què hi trobeu a faltar?

De la primera sessió informativa se n’extreu que, en termes generals, hi ha hagut una bona rebuda de la proposta, tot i amb alguns matisos dels quals es pren nota. També s’apunten temes que caldrà analitzar i que tenen a veure amb l’accés a la zona: donar continuïtat al carril bici i la ubicació de la zona d’aparcament.

El 19 de desembre de 2022, el Ple Municipal de Bordils va fer-ne una aprovació inicial. Aquest document es sotmet a informació pública durant un període de 30 dies hàbils ( fins el 3 de febrer de 2023).