Ajuntament vell

FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ANTIC AJUNTAMENT

Edifici de tres plantes que antigament era l'Ajuntament de Bordils.

Planta baixa:  43,81 m2 + Planta primera: 45,85 m2 +  Planta segona: 43,81 m2

Quan es va construir el nou ajuntament (1995) es va disposar per utilitzar-lo com a equipament municipal per usos diversos. Actualment s'utilitza com a aules de música, com espai de trobada. A la planta baixa, al matí, una hora al dia, hi ha l'oficina de correus.