Escola de Bordils

FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ESCOLA DE BORDILS
FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ESCOLA DE BORDILS

Edifici de tres plantes que antigament era l'Ajuntament de Bordils.

Planta baixa:  43,81 m2 + Planta primera: 45,85 m2 +  Planta segona: 43,81 m2

Quan es va construir el nou ajuntament (1995) es va disposar per utilitzar-lo com a equipament municipal per usos diversos. Actualment s'utilitza com a aules de música, com espai de trobada. A la planta baixa, al matí, una hora al dia, hi ha l'oficina de correus. 

FITXA DESCRIPTIVA DE L'ESCOLA DE BORDILS
FITXA DESCRIPTIVA DE L'ESCOLA DE BORDILS
fitxa descriptica de l'equipament municipal- Escola de Bordils
fitxa descriptica de l'equipament municipal- Escola de Bordils