Escola de Bordils

FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ESCOLA DE BORDILS
FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA DE L'ESCOLA DE BORDILS

L'escola de Bordils

L'escola de Bordils es va construir entre l'any 1934 i el 1935 i ha anat canviant degut a diferents modificacions. Consta amb un total de 9 aules (3 per infantil i 6 per primària), 1 laboratori, 1 aula de tecnològia, 1 cuina, 1 menjador, 1 aula de música, 1 biblioteca. Té 2 patis, un davant les aules, i un altre exterior.

S'hi pot cursar des de infantil (P3, P4 i P5) fins primària (primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè).

FITXA DESCRIPTIVA DE L'ESCOLA DE BORDILS
FITXA DESCRIPTIVA DE L'ESCOLA DE BORDILS
fitxa descriptica de l'equipament municipal- Escola de Bordils
fitxa descriptica de l'equipament municipal- Escola de Bordils