Mediació de conflictes

El Servei de prevenció i mediació de conflictes, gestionat pel Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt és un servei gratuït i confidencil de gestió i resolució de situacions problemàtiques o conflictives, basat en el diàleg i el respecte mutu. Ajuda a millorar la relació i la convivència entre persones i/o col·lectius diferents i facilita, si és el cas, que s'assoleixin acords satisfactoris per a tothom.

La mediació, que es basa en els principis de neutralitat, imparcialitat, voluntarietat i confidencialitat, és una oportunitat per restaurar relcions, recuperar el benestar i apropar posicions, millorant l'entesa i la convivència entre les parts.

El servei està adreçat a tota la ciutadania i als diferents agents del municipi.

Tots els serveis descrits anteriorment es poden solicitar a través de diferents vies:

  • Directament a l'Ajuntament de Bordils, en l'horari d'atenció directe de la tècnica d'acollida i mediadora intercultural (Marinela Ancuta): dimarts de 11.00 a 12.30 h.
  • Emplenar el formulari en línia
  • Enviar un correu electrònic a inclusio@cbs.cat
  • Trucar al número de telèfon 972 20 19 62 del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt (de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h)
  • Dirigir-se al següent enllaç