Obres de millora del dispensari municipal de Bordils

29/09/2022

L’Ajuntament de Bordils ha adjudicat les obres relatives a “obres de reforma del dispensari municipal de Bordils” a favor de l’empresa Obres i Construccions 
Celrà, S.L.U

Atenent a la demanda dels sanitaris per dotar l’equipament amb un tercer despatx d’atenció els i les pacients, la nova distribució es realitza amb la premissa de crear una nova consulta i racionalitzar els espais de pas i atenció, mantenint els paràmetres normatius.
Es proposa l’enderroc parcial d’envans per convertir l’actual despatx de l’administrativa en una tercera consulta i reservar un espai de magatzem/arxiu.  Alhora, la sala d’espera s’adaptarà per a poder incloure el taulell d’atenció al públic. Els lavabos no queden afectats per la reforma.