Inventari de camins 2023

Tenir un inventari de camins és disposar d’un registre oficial i validat de tots aquells camins de titularitat municipal. Esdevé una eina de gran importància per tal de poder gestionar un patrimoni natural i públic. D’entre les principals utilitats podem destacar: incorporar els camins d’ús públic a l’Inventari de béns municipals, planificar-ne la seva conservació i millora, senyalitzar-los, regular-ne l’accés motoritzat o no, dissenyar rutes i itineraris, etc.
Al conjunt del Gironès, l’any 2004 s’havia realitzat un treball previ en el qual es van inventariar una sèrie de camins. L’Ajuntament de Bordils l’any 2015 va realitzar internament i aprovar per Ple un inventari de camins municipals, agrícoles i forestals i, aquest 2022 s’ha completat incorporant-t’hi l’argumentari que el feia incomplet.
S’ha comptat amb els serveis professionals del Comarcal del Gironès i de l’empresa Solucions Geoinformació i Territori s’ha completat la informació que s'ha aprovat inicialment en el Ple municipal de desembre.
S’han inventariat i codificat un total de 45 camins municipals a Bordils. La majoria són de terra (21.471 m); seguits de trams asfaltats (8.275,6 m) i, finalment, els trams de formigó (109.42 m). En total, 29.856,02 m, o sigui, gairebé 30 km. 

El ple del 19 de desembre de 2022, va aprovar inicialment aquest document. El ple de 24 de juliol de 2023 es va aprovar definitivament aquest document.