Guia Educativa municipal

Durant l'any 2022 s'ha estat treballant per anar-nos introduint com a poble, i com a agents educatius en l’enfocament Educació 360, O sigui, entenent l’educació des d’una perspectiva global, amb el convenciment que les persones aprenem en tots els espais de la seva vida quotidiana, a l’escola, amb la família, a casa, als carrers i a les places, a les activitats esportives i de lleure, a les propostes populars i culturals d’arreu,etc.  
Per tot això, volem avançar cap a un model d’educació al llarg de la vida que connecti temps, espais, aprenentatges i agents educatius per oferir més i millors oportunitats per a tothom.  
S’ha prioritzat fer una guia de recursos educatius municipals on s’expliquen quines activitats organitzem entitats, empreses i ajuntament.

Esperem, doncs, que sigui molt útil