Diversificció de gènere a l'Escola

Programa Diversificció en gènere a l'Escola

Des de principis d’any i fins al mes de maig, l’escola de Bordils, ha dut a terme el Projecte Diversificció de gènere, a tots els cursos de l’escola.
És una proposta d’educació literària anomenat Diversificció de Gènere destinat a infants i mediadores de la lectura: docents, famílies i persones cuidadores, en general.
De la mà d’un equip de professionals s’ha treballat a partir de llibres il.lustrats que aborden de manera explícita i implícita la diversitat com un fet intrínsec a la condició humana i que es manifesta en àmbits com el gènere, la sexoafectivitat, la pluralitat dels cossos o la diversitat familiar.
Per impulsar aquesta projecte, s’ha comptat amb la complicitat dels ajuntaments de Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell. També amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament d’igualtat i feminisme de la Generalitat de Catalunya.

Diversificció —que fusiona els mots "diversitat" i "ficció" narrativa— neix l'any 2021 com una iniciativa de recerca literària que es proposà elaborar criteris de tria d'un corpus d'àlbums infantils que aborden de manera explícita i implícita la diversitat, entesa com un tret intrínsec a la condició humana i que es manifesta en àmbits com el gènere, la sexoafectivitat, la pluralitat dels cossos o la multiplicitat de constitucions familiars.
S’ha lliurat un desplegable amb la selecció de les obres il·lustrades relacionades i un punt de llibre per a cadascú.

A continuació esmentem els objectius del projecte i els objectius específics per a cada col·lectiu: mestres, famílies i infàncies.


Objectiu general del projecte
Plantegem dos objectius generals que encausen els procediments pedagògics d’intervenció:
● Promoure el pensament crític al voltant de la temàtica de la diversitat des del diàleg literari.
● Obrir espais formatius de discussió i debat on l'experiència artístico-literària esdevingui un mitjà per valorar la riquesa de la diversitat en un ampli espectre: de gènere, funcional, neurodivergent, sexoafectiva, biocultural, familiar, d’entre altres.


Objectius dels mestres
● Adquirir recursos socioculturals i artístico-literaris per acompanyar l’aprenentatge dels infants envers l’ampli ventall de la diversitat.
● Conèixer la perspectiva interseccional per contrastar-la amb la producció literària infantil per tal d’oferir les infàncies mediacions crítiques de les obres.
● Observar tots els possibles eixos d’opressió i privilegi que creuen els personatges de les històries a fi de transferir aquest coneixement a la seva pràctica mediadora, en particular, i pedagògica, en general.


Objectiu de les famílies i persones cuidadores
• Comprendre la rellevància de la lectura literària per a l’enfortiment de l’autoconcepte dels infants i pel seu desenvolupament cognitiu, afectiu i relacional.
• Dialogar al voltant de les pròpies experiències d’opressió i privilegi, incidint en els rerefons epistemològic que subjeuen a aquest anàlisi: els feminismes i les teories del gènere.
• Instal·lar o reforçar el consens sociocultural envers la capacitat de l’art literari de generar ambients familiars de diàleg que propicien el mutu reconeixement.
• Entendre la cultura lletrada com a catalitzadora del desenvolupament intel·lectual i cultural de les persones i, en conseqüència, l’accés al llibre com a motor de la mobilitat social.


Objectius dels infants
● Endinsar-se en pràctiques col·laboratives d'interpretació literària des d'àlbums il·lustrats que visibilitzen la diversitat i les seves múltiples manifestacions en les esferes social i quotidiana.
● Generar instàncies cooperatives i performatives de lectura literària que permetin incidir en la percepció que les infàncies tenen de la literatura i de la diversitat.
● Projectar contextos de mediació literària que estimulin l'anàlisi dels àlbums il·lustrats des d'una perspectiva interseccional respecte als personatges i als contextos des d'on emergeixen.