Aula de l'Escola de música Gironès a BordilsLLoc: Escola de Bordils (Carrer Almeda,52) Ajuntament Vell (Plaça de l'església)


Horari: Segons la necessitat dels infants


Contacte: 972 213 533 - emg@girones.cat - www.emg.cat 


A Bordils s'ofereixen cursos de llenguatge musical (aprenentatge inicial, bàsic i avançat) i d'instrument; i a banda de la formació que es realitza durant el curs escolar. també s'organitzen petites exhibicions puntuals.

 

L'Ajuntament de Bordils té un conveni amb l'escola de música per oferir una aula de sensibilització i coneixement musical a tots els infants.