Educació

L’escola és una font innegable d’aprenentatge, però les persones aprenem a tot arreu, en tots els espais i al llarg de la vida. Partint d’aquesta premissa,  l’Ajuntament de Bordils, el maig de 2020, es va adherir al Pacte “Educació 360. Educació a temps complet”, que proposa una perspectiva global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu –al carrer, a la plaça, a l’esplai- i que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són clau en la formació de les persones.

Els temes relacionats amb l’educació estan a càrrec de la regidora Cristina Aguilera i Gallardo (educacio@bordils.cat).

En el ple municipal del 21 de desembre de 2021 es va aprovar el pla educació 360 a Bordils, pla estratègic 2021-2023.

Aquest document pretén visualitzar l’ecosistema educatiu del poble i establir estratègies que permetin treballar per reduir la bretxa educativa i garantir la igualtat d’oportunitats, ajudar a estar més preparats per al futur com a societat, generar més i millors oportunitats educatives i produir efectes positius en persones, famílies i comunitats.

No ha de ser un document tancat i estàtic, sinó que ha de ser viu i flexible i s’ha d’anar adaptant a les transformacions de l’entorn, establint un procés de revisió que permeti actualitzar, revalidar o modificar els diferents programes i accions que s’hi plantegen.

Objectius

  • Disposar d’una anàlisi acurada de la realitat i de les necessitats i reptes educatius als que ha de fer front el municipi de Bordils.
  • Implicar a tots els agents del territori (institucions, entitats i empreses) en l’anàlisi, disseny i implementació de polítiques educatives.
  • Treballar per reduir la bretxa educativa i d’igualtat d’oportunitats entre les persones que tenen més oportunitats i les que menys.
  • Establir sinergies entre institucions, entitats i empreses, per connectar els aprenentatges formals i no formals.