Colònies felines

PLA MUNICIPAL DE GESTIÓ ÈTICA DE COLÒNIES FELINES DE BORDILS

Històricament, a totes les zones rurals, hi ha hagut gats a les cases per evitar la presència de rates i ratolins. Quan un grup de gats conviuen en un determinat espai dins la zona urbana o rural, de forma estable, es formen les anomenades colònies felines, i aquestes seran precisament les que formin part de l’objecte d’aquest Pla. L’absència de depredadors i la seva elevada capacitat reproductiva (de dues a tres camades l’any de 4 a 6 gatets en cada part) fa que aquestes colònies acabin enregistrant un creixement exponencial provocant queixes dels veïns (mascles barallant-se sorollosament al carrer, femelles en zel miolant, cadells atropellats al mig de la carretera, gats malalts, etc.).

Gestionar una colònia i controlar-la té com a objectiu, encara que pugui semblar contraintuïtiu, la progressiva desaparició -de manera ètica- dels gats al carrer, doncs només d’aquesta manera podrem acabar amb el patiment d’aquests animals i amb les queixes dels ciutadans.

Aquest Pla té com a objectiu definir els criteris i mètodes que s’hauran de seguir per a la gestió de colònies de gats de carrer al terme municipal de Bordils. És evident que les colònies es controlen gràcies al treball compartit entre la responsabilitat municipal i la participació voluntària dels ciutadans implicats en la cura i alimentació dels gats.

 

 

 

 

L'objectiu principal d'aquest programa és el control de la població dels gats comunitaris per tal de reduir progressivament la seva població, així com solucionar els possibles problemes que aquestes colònies puguin generar (per orines, miols, especialment durant el període de zel, baralles...) que aniran disminuint progressivament en evitar el creixement exponencial de la població de gats no controlats. També es pretén prevenir problemes de salut pública i animal, mitjançant el foment de la salubritat de les àrees on estiguin ubicats els seus punts d'alimentació, sense oblidar el compliment dels principis de tinença responsable d'animals.