Recollida de restes vegetals i poda llenyosa

Informació de la gestió de residus DE PODA:

  • Els sistema de banyeres per la recollida de vegetals finalitza l’1 de maig.

 L’habitatge que tingui la necessitat de reciclar el material resultant de la poda dels arbres ( branques de fusta amb o sense fulla) té dues opcions:

  1. Portar-ho a la deixalleria mancomunada a Celrà, en l’horari habitual
  2. Demanar la recollida de la fracció poda a través del servei Porta a Porta que ofereix el Consell Comarcal. Aquest servei s’ha de sol·licitar a través del formulari o bé anar a buscar-lo a l’oficina Porta a porta.

El preu d’un servei de buidatge és de 35 €/big-bag (d’1 m3). El pagament es pot fer a través de la línia oberta o amb el codi de barres a l’entitat bancària de referència.

Amb el conforme de pagament es pot anar a recollir el vostre big-bag a l’Oficina Porta a Porta de Bordils, en l’horari habitual (dimarts de 16 a 20h, i divendres de 9 a 14 h)

La recollida serà similar al sistema de voluminosos. El dia establert s’ha de deixar el volum davant l’habitatge per tal que camió pugui procedir a aixecar i buidar, deixant el big-bag buit.

Recordar que podeu deixar els residus que genereu en el vostre jardí (gespa, fulles, flors seques, branques de poda d’herbàcies) fins a un volum de 80 litres dins cubell, bossa de ràfia, etc.  

Imatge informativa sobre com gestionar la resta de residus de jardí ( vegetal)
Imatge informativa sobre com gestionar la resta de residus de jardí ( vegetal)