Horari de l'Oficina PaP a Bordils

Des de l'1 d'abril de 2023, a Bordils, hi ha una oficina Porta a Porta. Des d'aquí una persona - educador/a ambiental- atén les necessitats i les demandes de les persones de Bordils. 

Aquesta persona està vinculada a l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès amb qui l'Ajuntament de Bordils té un conveni per a la gestió del sistema de recollida Porta a Porta.