La gestió dels espais verds

Des de l’àrea de medi ambient, des de l’inici de la legislatura, s’ha començant una nova etapa en el manteniment d’espais urbans verds. Es busca una jardineria basada en el respecte a la natura dins d’unes pautes socials i sostenibles. Els tres grans objectius dins la legislatura de 4 anys són:

  • Fer la gestió d’herbes parcs, jardins, parterres, voreres i escocells sense l’ús d’herbicides, des de 2019.
  • Gestió de l’arbrat tenint en compte les característiques i necessitats de l’arbre pel seu desenvolupament natural
  • Disminució de les gespes, substituint per plantes resistents en algun espais: parcs, parterres i algun escocell
  • Reduir el reg amb aigua potable i potenciar amb aigua de rec.

El fet d’abolir els herbicides és per raons de salut pública, de salut del nostre sòl i del nostre ecosistema. L’existència d’herbes naturals va molt relacionada a l’aparició d’una fauna auxiliar de gran valor com a reservori de biodiverisitat. Entenem que cal una bona gestió de la vegetació per permetre una bona convivència ciutadania-natura, però mantenint un estat d’equilibri, una no ha d’eliminar l’altre.

Per això, cal un canvi de paradigma en la concepció del verd urbà, vores de camins i carrers entenent-les com taques de vida de gran valor ecològic.

En quan als arbres s’aplicarà una poda raonable basada en la supressió de branques malmeses o perilloses. Es vol evitar la poda extrema que debilita als arbres i potencia el creixement d’arrels amb les conseqüències negatives per les voreres. En algun cas ens veurem obligats a “perdre” algun arbre que amb l’excés de poda ha enmalaltit.

El canvi progressiu de àrees amb gespa per plantes més resistents, així com sembrar o plantar-de en parterres i escocells forma part de l’objectiu de afavorir una jardineria menys costosa mediambientalment i econòmicament a la llarga. Una de les formes més comunes d'enjardinament en el darrers anys era sembrar gespa. En l'actualitat davant els reptes esdevinguts pel canvi climàtic veiem que no és l'opció més adequada. La gespa és un gran consumidor d'aigua i alt cost de manteniment, vàries segues durant l'any. Des de l'ajuntament iniciem unes accions de naturalització dels espais. En els nous espais verds es faran sembres de baixa intensitat en prats florits d'espècies d'interès per a la biodiversitat.

Tenir cura de l'arbrat no és una moda, és una necessitat- butlletí 35
Tenir cura de l'arbrat no és una moda, és una necessitat- butlletí 35
La gestió dels espais verds - Butlletí 35
La gestió dels espais verds - Butlletí 35