Servei d'estudis de viabilitat de projectes d'autoconsum compartit

Des de la Oficina Comarcal de Transició Energètica del Gironès es vol impulsar l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques tant en el sector residencial com industrial dels municipis per avançar cap a un model renovable, descentralitzat i democràtic de l'energia. 

Per aquesta raó, des de la Oficina oferim diferents serveis destinats a ciutadania i empreses, entre els quals hi figura la realització d'un primer estudi estimatiu de dimensionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques destinat a particulars, a les comunitats de propietaris i també a empreses. 

En el cas industrial, a través del nou Pla de Serveis des de la Diputació de Girona s'ofereix la possibilitat d'encarregar estudis de viabilitat de projectes d'autoconsum compartit sempre i quan es tingui el suport de les associacions d'empresaris o bé de com a mínim 5 empresaris del municipi que vulguin formar part d'aquest projecte.