Cens d'activitats econòmiques i de locals buits del municipi