Serveis socials

Els Serveis Socials d’Atenció Primària són el primer punt d’accés al Sistema de Serveis Socials de Catalunya i el més proper a la ciutadania. És un servei que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt posa al vostre abast amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de Bordils.

L’objectiu del consorci és vetllar pel benestar social de tots els veïns i veïnes del municipi i afavorir la integració de les persones, les famílies i els grups socials, ajudant a analitzar, orientar i tractar cada cas particular. Tenen un caràcter preventiu, educatiu i normalitzador, per tal d’evitar que les dificultats siguin irreversibles, per potenciar l’autonomia personal i també per afavorir la participació en la vida comunitària i social del municipi.

 

ELS SEUS PROFESSIONALS

Els Serveis Socials d’Atenció Primària a Bordils estan configurats per un equip de professionals tècnics que treballen conjuntament per tal de garantir-vos un servei complet i de qualitat. L’equip de professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària, el formen l'Alicia, com a Treballadora social, i l'Anna, com a Educadora social.

Com a professionals estan a la vostra disposició per informar-vos i assessorar-vos en les qüestions socials que us afectin.  En algunes ocasions, a més,  també reben el suport d’altres professionals per a situacions més específiques, com són el treballador familiar o l’assessorament legal entre d’altres matèries.

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

L’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària, pel fet de ser aquest primer graó cap al Sistema de Serveis Socials Català, ofereix un ventall ampli de serveis:

Informació i tramitació de prestacions

 • Pensions no contributives de jubilació i invalidesa
 • Ajuts de suport a la família amb fills de 0-3 anys
 • Ajuts de suport a famílies nombroses amb fills de fins a 6 anys
 • Beques de menjador escolar
 • Ajuts d’urgència social
 • Ajuts a persones amb disminucions
 • Informació sobre viatges IMSERSO, termalisme social, noces d’or, etc...
 • Altres prestacions

 

Orientació cap a recursos propis o externs:

 • Serveis d’atenció domiciliaria i teleassistència
 • Accés a residències geriàtriques i altres recursos socials per a gent gran
 • Programa “Viure en família” per a famílies amb persones amb dependència
 • Accés a serveis especialitzats d’infància i adolescència

 

Integració en el món laboral

 • Accés al programa de renda mínima d’inserció social
 • Orientació per a la formació ocupacional i inserció laboral
 • Assessorament en la recerca de la 1a feina
 • Accés a recursos laborals-ocupacionals per a persones amb disminució

 

Orientació educativa per a famílies i els seus fills

 • Assessorament sobre recursos formatius
 • Mediació en conflictes familiars

 

Col·laboració per donar tractament a situacions personals i familiars complexes

 • Suport, seguiment i acompanyament
 • Accés a tractaments individualitzats o a projectes comunitaris

 

Suport tècnic a entitats, grups, associacions i projectes socials locals. Col·laboració en una acció preventiva i en la detecció de situacions de risc social en l’àmbit local.

 

COM ACCEDIR-HI:

Qualsevol veí del municipi de Bordils pot accedir al servei dirigint-se directament a les oficines de l’Ajuntament de Bordils (Pl. Onze de setembre, s/n) els dies que els professionals fan atenció al públic o bé trucant al telèfon 972 20 19 62 Consorci de Benestar Social (de 8 a 15 h. de dilluns a divendres). Allà us facilitaran poder concertar hora per a una entrevista amb els professionals de l’equip el dia d’atenció al públic:

Dia d’Atenció al Públic:

Treballadora social (Remei) els dilluns i dimecres de 9 a 15 hores.
Educadora social (Esperança) els dimarts de 9 a 13 hores.


Per a qualsevol altra qüestió podeu demanar més informació al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (972 20 19 62) o accedir al  web, des d’on us podeu descarregar els diferents tràmits i les sol·licituds.