Projecte 12.16

Amb la voluntat de descriure i analitzar la situació educativa del municipi i de definir objectius i línies d’intervenció prioritàries, l’Ajuntament de Bordils ha elaborat el Pla Estratègic 2021-2023 d’Educació 360, després d’haver-se adherit -el passat 15 de maig de 2020- a l’Aliança Educació 360.

A partir de diverses sessions participatives amb els agents educatius del municipi s’han concretat els eixos d’actuació a desenvolupar a partir d’aquest, arribant a la conclusió -entre d'altres-, que cal promoure la dinamització sociocultural i el lleure per a adolescents del municipi; explorant les necessitats i interessos d’aquestes persones i reforçant o modificant les actuacions que ja es realitzen des de Bordils.

Amb l’objectiu de donar resposta a aquest objectiu, s’ha acordat crear el Projecte 12.16, programa de dinamització dirigit a persones adolescents. Després d'un seguit de trobades amb les persones joves, s'ha acordat desenvolupar les següents actuacions:

  • Programació d’activitats socioculturals, esportives i de lleure dirigides al col·lectiu d’adolescents (sortides, tallers, tornejos, etc).
  • Suport i assessorament a famílies i altres referents dels i les adolescents. Per exemple, a través de la programació de xerrades i tallers.