Igualtat, diversitat i promoció de la salut

Des de l'Ajuntament de Bordils es treballa en foment de la igualtat d'oportunitats entre les persones, des d'una perspectiva d'interseccionalitat. També es desenvolupen actuacions en clau de promoció de la salut que estan molt relacionades amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, per tant, que també pretenen reduïr les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones.

És per aquest motiu que es desenvolupen accions que intervenen en les desigualtats de gènere i per raó de diversitat afectivosexual, per motius interculturals i a nivell socioeconòmic, entre d'altres; alhora que es fomenta l'adquisició d'habilitats per a la vida (pensament crític, presa de decisions, autoconeixement, etc.). 


Prevenció i atenció a les violències masclistes i LGTBI+fòbiques

Es coordina el desenvolupament d'un punt lila durant la Festa Major de Bordils, a partir del que es desenvolupa una formació prèvia amb les persones implicades i es fa la contractació de professionals que dinamitzin activitats de sensibilització i atenguin possibles casos de violències masclistes i/o LGTBI+fòbiques.

També es realitzen altres activitats en motiu del 8 de març, Dia Mundial de la Dona Treballadora; el 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes; o el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+.


Campanyes de promoció de la salut

Es despleguen diverses activitats de promoció de la salut al llarg de l'any (xerrades, tallers, dinamitzacions presencials o a través de les xarxes socials, etc.). En algunes ocasions, es desenvoluparan de manera mancomunada o conjunta amb altres municipis a través de les propostes que puguin sortir de la Taula de Referents de Salut i Gènere de la província de Girona, formada per professionals de joventut.