SIAD

QUÈ ÉS?

El servei d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD) Gironès - Salt  és un servei d'informació, assessorament, orientació i suport per a dones com tu, en tots aquells temes que puguin ser del teu interès.

QUÈ T'OFERIM

 • Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des del mateix SIAD i des de les diferents entitats, institucions i associacions.

 

 • Assessorament legal: La jurista del SIAD Gironès-Salt et pot assessorar en relació amb temes com:  
  • Dret de família: separacions, divorcis, nul·litat matrimonial, mesures civils relatives als fills/es (pàtria potestat, guarda i custòdia, règim de visites, pensió d’aliments, pensió compensatòria, etc.) i problemes per incompliment; mesures provisionals i modificació de mesures definitives.
  • Dret civil en general: habitatge (arrendaments, propietat horitzontal) i execucions hipotecàries.
  • Dret penal: violència masclista i informació relativa a tot tipus de delictes i procediments.
  • Llei d'estrangeria.
 • Orientació i assessorament psicològic amb tot allò relacionat amb el benestar emocional de les dones. De manera prioritària, orientació i suport psicològic amb dones que estiguin vivint situacions de violència masclista.
 • Activitats de sensibilització: organització i dinamització de xerrades i tallers, als centres educatius, amb grups de dones, entitats, ... entorn de temes com la igualtat de gènere, la prevenció de relacions no igualitàries, apoderament de la dona, coeducació, ...
 • Dinamització d’espais de trobada per a dones de cara a potenciar la seva participació social i comunitària.

ON ET POTS ADREÇAR?

 • Telèfon: 972 201 962 (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)
 • Correu electrònic: siad@cbs.cat
 • Xarxes socials: 

Facebook  Instagram