Activitats d'estiu - Sortida a Portaventura

Sortida a Portaventura - dijous 27 de juny de 2024

El dijous 27 de juny s'organtiza una sortida a Portaventura:

o   Cost 50 € per persona (inclou entrada i transport)

o   Autobús amb parada a diferents municipis del Gironès

 

Inscripcions : https://www.zonajovegirones.cat/ca/estiu-jove/sortida-a-port-aventura/