Subvencions Rebudes

 

SUBVENCIONS PER A ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS 2024

El Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona, en data 21 de juny de 2024, ha concedit una subvenció per al finançament per a estudis, plans, programes i projectes locals, any 2024, a l'Ajuntament de Bordils per les actuacions següents:

 • Exp.2024/1742-Pla local d'habitatge - d'import: 6.300 €

 

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA (PM07) - DIPSALUT

Dipsalut (Organismes de Salut Pública de la Diputació de Girona), en data 11 de juny de 2024, ha concedit una subvenció en matèria de condicions i estils de vida (Pm07) a l'Ajuntament de Bordils, per les actuacions següents:

 • Exp. 2024/376- La palanca 2024 - millora de la qualitat de vida - import: 5.591,07 €

 

SUBVENCIONS DEL PROGRAMA A1- SUPORT A LES ACTIVITATS FISICOESPORTIVES MUNICIPALS  i DEL PROGRAMA A3 - SUPORT A LES ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIU 

El servei d'Esports de la Diputació de Girona, en data 6 de juny de 2024, ha concedit per a l'any 2024 a l'Ajuntament de Bordils, les següents subvencions:

 • Programa A1 de suport a les activitats fisicoesportives municipals: Exp. 2024/384 - Import concedit: 2.820,00 €
 • Programa A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius: Exp. 2024/385 per l'actuació següent: Instal·lació de cortina elèctrica separadora de pista Import concedit: 5.285,21 €

 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS 2024

El Departament de Joventut i Educació de la Diputació de Girona, en data 23 de maig de 2024, ha concedit una subvenció per al foment de programes i projectes educatius anualitat 2024, l'Ajuntament de Bordils, per les actuacions següents:

 • Línia 5: Exp. 2024/2439 Desenvolupament del Pla Estratègic 360 i Projecte Connexions d'import: 6.522,00 €
 • Línia 3: Exp.2024/2433 - Activitats de formació per adults d'import 4.000,00 €

 

SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE PÚBLIC PER A LA CULTURA - 2024

El Departament de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, en data 23 de maig de 2024, ha concedit una subvenció per la creació de públics per a la cultura 2024 a l'Ajuntament de Bordils per les accions següents:

 • Exp. 2023/11208 Concerts de Tornada i Nits Fresques a Bordils per un import de 3.300,00€

 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA I PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA URBANA

L’Agència Catalana de l’Aigua, en data 22 de maig de 2024, ha concedit a l’ajuntament de Bordils una subvenció per la millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua de la urbanització Mossèn Plantés.

 • Exp. AXB001/23/000270 – Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua de la urbanització Mossèn Plantés d’import:  300.000,00 €

 

SUBVENCIÓ ESCENARIS, TEATRE AL GIRONÈS 2024

El Consell Comarcal del Gironès, en data 15 de maig de 2024, ha concedit una subvenció per sufragar, en part, les despeses d'organització de Teatre en el marc del programa Escenaris, Teatre al Gironès per l'any 2024 a l'Ajuntament de Bordils per les accions següents:

 • Les  obres representatives  a Escenaris per un import de 3.200,00 €

 

SUBVENCIONS PER EL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACOINS DE MITIGACIÓ I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTICA PER ALS ANYS 2023-2024 I 2025

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya,  en data 10 de maig 2024, ha resolt provisionalment a l’ajuntament de Bordils, la convocatòria d’una subvenció per l’execució d’una pèrgola d’ombreig de solar de 80 m2 al Parc del costat del Pavelló Blanc i Verd.

 • Exp. ARP322/23/000017 – Pèrgola d’ombreig solar d’import: 43.920,00 €

 

AJUTS DESTINATS A FOMENTAR LA RETIRADA DE RESIDUS DE MATERIALS D’AïLLAMENT I DE LA CONSTRUCCIÓ QUE CONTINGUIN AMIANT, DESTINATS ALS PROPIETARIS DE BÉNS IMMOBLES QUE CONTINGUIN ELEMENTS D’AMIANT PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ QUE IMPULSIN EL SEU DESAMIANTAGE. 

L’Agència de Residus de Catalunya, en data 10 de maig 2024, ha resolt provisionalment a l’ajuntament de Bordils, la convocatòria d’ajuts per la retirada de la coberta del local polivalent de la Pista Vella i la retirada de la coberta de l’antic rentador del carrer de la Creu .

 • Exp. ARC080/23/002093 – Retirada coberta rentador c. Creu d’import : 1.919,06 €
 • Exp. ARC080/23/002096 – Retirada coberta local Pista Vella d’import: 7.058,66 €

 

SUBVENCIONS PER A POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA - 2024

 

El Departament de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la Diputació de Girona, en data 8 de maig de 2024, ha concedit una subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2024 a l'Ajuntament de Bordils, per les actuacions següents:

 • Exp. 989/2024 - Bordils opina, import concedit 4.000,00 €

 

SUBVENCIONS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES D'ACCIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en data 3 de maig de 2024, ha concedit una subvenció per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes, a l'Ajuntament de Bordils, per les accions següents:

 • Res IFE/3431/2023  - Projecte de prevenció de violència masclista, import de: 6.000,00 €

 

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DELS ODS 2024 -  AGENDA 2030 A MUNICIPIS DE MENYS 5.000 HABITANTS

 

El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, en data 30 d'abril de 2024, ha concedit una subvenció per al finançament de la implementació dels ODS 2024 - Agenda 2030, a l'Ajuntament de Bordils per les actuacions següents:

 • Implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l'Ajuntament de Bordils, per un import de 4.785,76€.

 

FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA MUNICIPAL - 2024

El Departament d'assistència i Cooperació als municipis de la Diputació de Girona, en data 17 d'abril de 2024, ha aprovat el reconeixement de les obligacions del primer pagament de l'aportació anual del Fons de Cooperació Econòmica Municipal per l'Ajuntament de Bordils durant l'any 2024 amb el següent detall:

Aportació anual Fons 2024: 86.482,71 €

 • 50% Aportació anual Fons 2024: 43.241,36 €
 • Aportació extraordinària 2024: 724,01 €
 • Reconeixement Obligació 1r pagament Fons 2024: 43.965,37 €

 

SUBVENCIONS LLOC DE SECRETARIA ANY 2024

El Departament d'Assistència i Cooperació als municipis de la Diputació de Girona, en data 4 d'abril de 2024, ha concedit ha concedit una subvenció d'acord amb el programa de subvencions lloc de secretaria any 2024, a l'Ajuntament de Bordils, per les actuacions següent:

 • Exp. 1659/2024 d'import: 10.000,00 €

 

SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ D'ARMARIS INTEL·LIGENTS - 2024

El Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, en data 3 d'abril de 2024 ha concedit a l'Ajuntament de Bordils un subvenció per la compra d'armaris intel·ligents, anualitat 2024.

 • Exp. 240/43002/7620100 Adquisició armaris intel·ligents d'import: 2,700.00€

 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA

El Departament de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona en data 20 de desembre de 2023, ha concedit una subvenció per a la realització Cicles de Concerts de Música de Cobla, a l'Ajuntament de Bordils per les actuacions següents:

 • Exp. 2023/10782 - Cobla Orquestra Internacional Costa Brava (2a opció) d'import: 3.000,00€