Reglament de participació popular

Reglament de participació popular de Bordils- abril 2017

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual. L’Ajuntament de Bordils, l’any 2017 va aprovar el reglament de participació popular municipal .

En aquest document tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment.
Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.