Obres d'enjardinament bàsic i de pavimentació de l'accés a la zona de les hortes

29/09/2022

Durant el mes d’agost es va realitzar la pavimentació de l’accés a la zona dels
horts. Durant el mes d’octubre es faran les actucions d’enjardinament i de tramat. 

                   Les obres es comencen el dilluns 3 d’octubre