Teatre familiar: "SomiaCaixes"

A càrrec de cia. Anna Roca SL

Somiacaixes e´s un espectacle de contes que combina narracio´, accio´ imolta imaginacio´. Aquest espectacle esta` format per diferents histo`riesque tracten els mals costums, la gelosia entre germans, les falses aparences,l’esforc¸, feminisme, ecologia.... Tot un seguit de temes que moltes vegadesno saben com tractar. El conte e´s l’excusa que ens obre les portes a tot unmo´n ma`gic . T'animo a descobrir-ho amb nosaltres!

  • 17 d’abril de 2024   A les 17:00h

    Punt de Lectura ( Casal del poble)