Monogràfic de defensa personal

Sis sessions pràctiques de defensa personal contra la violència de gènere.