La Comarca del Gironès

La Comarca del Gironès

La comarca del Gironès ha estat, tradicionalment, un territori de pas altament transitat, eix de comunicacions entre la Península Ibèrica, Europa i el Mediterrani des d’èpoques molt antigues. Un territori articulat sobretot a partir de l’època medieval i moderna, a l’entorn de la capital, Girona, que ha concentrat des de sempre les funcions comercials i de serveis. I és a partir d’aquest context que es genera la riquesa patrimonial en els seus municipis.

la_comarca_del_girons