Equip de Govern

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Àrea d’atenció a les persones


     - Ensenyament formal i no formal.
     - Esport, activitats físiques i salut.
     - Serveis socials i acció social.
     - Cultura, festes i esdeveniments.
     - Infància, joventut i gent gran.

Coordinadada per la regidora Montserrat Pou Costa, amb la col·laboració de les regidores Maria Assumpció Balló Salas i Isabel Medina Pagès i el regidor Lluís Negre Pigem.

Àrea d’infraestructures i serveis

    - Via pública urbana, rural i forestal.
    - Jardineria i parcs públics.
    - Enllumenat, clavegueram, aigua, etc.
    - Gestió de residus urbans.

Coordinadada per l’alcalde, amb la col·laboració de la regidora Montserrat Pou Costa i el regidor Jordi Barrera Coll.

Àrea d’informació pública i comunicació

    - Web municipal.
    - Butlletí municipal.
    - Cartelleres municipals.

Coordinadada pel regidor Lluís Negre Pigem, amb la col·laboració de la regidora Montserrat Pou Costa.

Àrea de dinamització del territori

     - Paisatge.
     - Patrimoni cultural.
     - Comerç, hostaleria, turisme rural.

Coordinadada pel regidor Lluís Negre Pigem, amb la col·laboració de la regidora Maria Assumpció Balló.

Gestió d’equipaments i neteja

     - Casal.
     - Ajuntament Vell.
     - Pavelló Blanc i Verd.
     - Pavelló Torrentó.
     - Escoles públiques.
     - Pista Vella, Local Jove i Pioixa.

Coordinadada per l’alcalde, amb la col·laboració de les regidores Montserrat Pou Costa i Maria Assumpció Balló Salas i el regidor Lluís Negre Pigem.