Donació de Sang

dona_sang_imatge_article
     dimarts, 3 d´abril
Lloc:     Casal del Poble
Adreça: Ample, 15
Horari:  18 a 21 h

Concert de Piano al Casal de Bordils

dibuix_1

Maria Canyigueral, Piano


     Obres de Haydn, Debussy,Brahms,

                Mompou, Mozart        

        Diumenge 25 de Març  a les 6 de la tarda.

 

                              Entrada: 5€

              

                     ORGANITZA GENT PER BORDILS   -  COL.LABORA AJUNTAMENT DE BORDILSPlanejament Vigent

Normes subsidiàries de planejament

Text Refós conformat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 29 de juny de 2005.
Incorpora modificació puntual 1/2006.
Incorpora modificació puntual 2, 3, 4, 5, 8 i 9 exp.1/2009 aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 15 de juliol de 2009.
Incorpora modificació puntual 1/2013 aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 de juny de 2014.

1. Normativa urbanística

1.1 Normativa urbanística
1.2 Annex VII: Informes diversos organismes

2. Plànols

2.1 Estructura general i orgànica

Règim del Sòl
Zonificació del Sòl no urbanitzable
Plànol P1

2.2. Zonificació d’usos forestals

Plànol P2


2.3. Sòl urbà i urbanitzable


Plànol General

Plànol P3

Plànol P4

Plànol P5

Plànol P6

Plànol P7