Subvenció Diputació de Girona

L'àrea de Cooperació Local i Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, ha atorgat a l'Ajuntament de Bordils, una subvenció  per té per objecte el finançament de despeses culturals, despeses en inversions reals i transferències de capital i despeses de bèns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris "Fons de Cooperació Econòmica i cultural 2017" per un import de 35.492,00€.


Subvenció Diputació de Girona

L'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, ha atorgat a l'Ajuntament de Bordils, una subvenció  per fer front a les tasques de sega de marges de camins rurals, incloses dins la línia 1 de suport als ajuntaments per actuacions en camins rurals i la prevenció d'incendis forestals, per un import de 1.207,05€


Anunci vaga

Més articles...