Certificats de llengua catalana

ócatala  Del 7 al 28 de febrer de 2013, s'obre el període de preinscripció per a l'obtenció del certificatls de nivell de llengua catalana.

Direcció General de política lingüística

Més informació