ANUNCI

Amb motiu de la convocatòria d’Eleccions al parlament de Catalunya, les llistes electorals s’exposen al públic a les oficines de l’Ajuntament, perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions si s’escau del 8 al 15 d’octubre de 2012.

                L’Alcalde
                Albert Serrats Llach

 
Bordils,  5 d’octubre de 2012.