Informe Sostenibilitat Ambiental

L'Ajuntament de Bordils ha aprovat l'informe de sotenibilitat ambiental de la modificació puntual núm. 6, de l'expedient 1/09 de modificació de les vigents normes subsidiàries de planejament.

Edicte 11 de maig de 2012

Consulta de ISA: a les oficines de l'Ajuntament de Bordils de dilluns a divendres de 9 a 14 hores o bé
 Descarrega el pdf