Taller d´educació Viva

imatge-educació-viva   13 de maig i 3 de juny

  L´educació viva te com a eix fonamental acompanyar  els  
  processos de la vida dels infants, a través d´enfocar  la mirada
  en aspectes com el progrés de l´autonomia,  l´acompanyament
  emocional, l´aprenentatge vivencial i l´enfoc sistèmatic a
  l´entor educatiu.
   més informació