Casa del terror a Bordils

Casa del terror a Bordils,
Dissabte 17 de novembre del 2018 de les 21 a les 22.30 h a l'Ajuntament Vell.
Veure més informació