Subvenció Diputació de Girona

L'àrea de Cooperació Local i Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, ha atorgat a l'Ajuntament de Bordils, una subvenció  per té per objecte el finançament de despeses culturals, despeses en inversions reals i transferències de capital i despeses de bèns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris "Fons de Cooperació Econòmica i cultural 2017" per un import de 35.492,00€.