Presentació d'un llibre

"El pacifista que pretenia volar una discoteca"
de Joan Gasull
Dijou 26 d'abril de 2018
A les 21 h al casal del poble
Vegeu tot el cartell