Conferència - Col.loqui

La nova República Catalana i les noves repúbliques que vindran...
Divendres 19 de maig de 2017 A les 20h al Casal
Vegeu tot el cartell