Subvenció Diputació de Girona

L’Ajuntament de Bordils va sol·licitar en data 15/12/2016 una subvenció a la Diputació de Girona, que ajudés a fer front a les despeses imprevistes ocasionades per les inundacions del dia 14 d’octubre de 2016.
Les actuacions a que va haver de fer front l’Ajuntament varen ascendir a 7.807,44€ i la subvenció que ha atorgat la Diputació de Girona per import de 5.855,00€ representa el 75% del cost total d’aquestes actuacions.